Resultats i impactes esperats

Obtenció de la producció d’àcids húmics i antioxidants a partir del bio-oil i de biocombustibles sòlids (biochar) provinents de diferents tipus de biomassa. Durant el projecte es preveu utilitzar 1000 tones de biomassa forestal (reducció de 1057 tones de CO2 en substitució als combustibles fòssils). La biorefineria convertirà 100 tones de biomassa en 25 tones de biochar i 50 tones de bio-oil, amb un total de polifenols (antioxidants) de 70 g d’àcid gàl·lic eq. per kg, segons les condicions d’operativitat i la matèria prima.

Implementació de 45 ha de rodals forestals pilots (15 ha de pi blanc, 10 ha de matolls i 10 ha mixtes, amb un total de 1350 tones de biomassa) a diferents zones demostratives i transferència de tècniques forestals innovadores a partir de les especies seleccionades i de la biomassa (ex. escorça) més adequades per la biorefineria.

Millora de la viabilitat econòmica de boscos post-incendi de pi blanc i alzines sureres en combinació amb la producció de suro i gestió del sotabosc. S’espera augmentar la viabilitat econòmica a través del preu dels antioxidants al mercat i que permetrà impulsar la gestió forestal d’aquests boscos. Els polifenols tenen una capacitat antioxidant que s’incorpora com a ingredient funcional en aliments, cosmètics i s’utilitza també dins la industria farmacèutica. Aquest productes tenen un mercat creixent amb preus entre els 30 i els 175 €/kg.

Comunicació i transferència: 1 jornada final, 2 sessions de portes obertes dirigides a tots els interessats, 3 participacions a conferències Europees i 3 a nivell nacional. 3 experiències de networking i diferents jornades de disseminació dels rols de la biomassa. Es produiran també fulletons divulgatius, una pàgina web del projecte, perfil en xarxes socials, 8 newsletters i aparicions als principals mitjans de comunicació. Es publicaran 4 articles científics. S’utilitzarà el format digital tant com es pugui per reduir la petjada de carboni.

Millora de la salut i productivitat dels boscos gestionats (increment de l’índex de creixement i del contingut relatiu d’aigua al fullatge) i reducció de la seva vulnerabilitat al canvi climàtic.

Millora dels serveis ecosistèmics tals com la regulació de l’aigua i la capacitat de segrest de carboni.

Reducció del risc d’incendis dels boscos de pi blanc, alzines sureres i matollars a través de la reducció del combustible i l’increment del contingut d’aigua relativa de la vegetació restant.

Dotació a les administracions forestals i usuaris privats d’eines econòmiques, socials i mediambientals de suport a la presa de decisions per ser adaptades en polítiques forestals per fer front al canvi climàtic i millorant així el marc legislatiu.

Creació d’una economia rural i local més activa amb beneficis socials: com a mínim es generaran 3 llocs de treball directes (biorefineria), així com d’indirectes a partir dels treballs forestals (6 salaris per ha).

Increment del coneixement i conscienciació del públic en general i dels diferents actors Europeus dels problemes plantejats i de les solucions proposades dins al projecte.