Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) – Coordinador.

Centre de la Propietat Forestal (CPF) – Soci.

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) – Soci.

Energies Tèrmiques Bàsiques SL (ENERGBAS) – Soci.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) – Soci.

Co-finançador

Diputació de Barcelona (DIBA)