Objectius principals

L’objectiu principal del projecte és impulsar la gestió dels boscos mediterranis millorant una planta de biorefineria que utilitzarà torrefacció i piròlisis (TP) per produir productes químics renovables i biocombustibles a partir de la biomassa forestal.

En primer lloc, s’obtindrà biomassa de diferents zones forestals demostratives i que serviran per alimentar la biorefineria. A través de tractaments forestals innovadors s’obtindrà la millor combinació entre viabilitat econòmica i conservació dels serveis ecosistèmics i de la biodiversitat.

Es treballarà en diversos tipus de bosc: zones post incendi de pi blanc, suredes i boscos afectats per pertorbacions i decaïments. Els productes derivats d’aquest tipus de boscos coincideixen en el seu nul valor dins el mercat forestal.

S’obtindran els següents bioproductes (BP) gràcies a la biorefineria: 2 bio-oils (BP1, BP2), carbonet (biochar) (BP3) i gasos no condensables (BP4). Els bio-oils seran introduïts a la unitat d’extracció per extreure’n els antioxidants (polifenols) (Producte Final FP1). El biochar s’utilitzarà principalment per obtenir àcids húmics i fúlvics com a bioestimulants del creixement agrícola (FP2). També es podrà utilitzar en calderes de biomassa per a produir escalfor (FP3).

Els objectius específics són:
  • Produir antioxidants i fertilitzants a partir de diferents combinacions de biomassa forestal.
  •  Determinar la millor combinació a nivell de viabilitat econòmica i conservació dels sistemes ecosistèmic i de la biodiversitat.
  • Difondre els resultats del projecte a les diferents parts involucrades dins la cadena de valor, tant del sector de les biorefineries com del forestal.
  • Instal·lar una biorefineria local amb una capacitat de 100 kg/h per a la producció en continu de productes líquids i sòlids acoblat amb una unitat d’extracció convencional per obtenir antioxidants a partir de líquids de torrefacció i piròlisi. 
  • Presentar models innovadors de gestió forestal mediterrània i directrius enfocades a la conservació i adaptació al canvi climàtic per ser transferides a les polítiques i regulacions forestals.
  • Monitoritzar els serveis ecosistèmics de les àrees de demostració forestal i la seva corresponent adaptació al canvi climàtic assegurant que el projecte contribueixi a la conservació de la biodiversitat.
  • Crear una activitat econòmica local i rural més sostenible augmentant-ne els beneficis socials.